Skip to the content

LÅSEKASSER

Låsekasser til ind- og udvendige døre

Godkendte låsekasser sikrer at tyven ikke kan bryde ind. Låsekasser anvendes f.eks. til indvendige og udvendige døre i kontorbygninger, plejehjem, offentlige institutioner, samt til udvendige døre i lejligheder, boligforeninger, parcelhuse og erhverv.

Låsekasser er velegnede til nødudgangsdøre, da det indvendige greb aktiverer fallen. Det udvendige greb er elektronisk kontrolleret, og låsekasserne kan omstilles til enten retvendt eller omvendt funktion. Ved retvendt funktion åbner det udvendige greb, når der er strøm på. Når der er slukket for strømmen, virker det ikke. Ved omvendt funktion åbner det udvendige greb IKKE, når der er strøm på, men når strømmen afbrydes fungerer dørgrebet. Låsen kan altid åbnes med dørgreb fra den indvendige side.

Mellemdørslåse

Mellemdørslåse bruges til f.eks. skydedøre som mellemdøre og toiletdøre m.fl. Låsen kan benyttes med nøglefunktion eller med toiletmarkering i kombination med skydedørsskål, knopgreb eller dørhank. De består af en svingrigle lås med riglefremspring i en tur. Riglen er tvangsstyret med nøgle eller toiletbesætning og mellemdørslåse har ingen dørgrebsfunktion.

Låsekasse til hoveddør og yderdøre

Låsekasser anvendes til yderdøre og nødudgange i ældreboliger og plejeboligcenter, på skoler, fabrikker, kontorer, erhverv, hospitaler og lignende steder. Låsekasserne benyttes til døre, hvor der ønskes en dør med eller uden nøgle fra den udvendige side og med nøglefri åbning fra den indvendige side med dørgreb eller nødudgangsbeslag. 

Låsekasser kan anvendes til adgangskontrol sammen med el-slutblik og sammen med dørlukker eller dørautomatik. De har fallelås med automatisk afspærring på fallen med hjælpefalle. Du skal være obs. på at låsekassen kan have en falle der ikke kan sættes i berostilling. Du kan også få vendbare låsekasser med falle- og rigle til aflåsning af hoveddøre, toiletdøre og lign. De fås med 90° nøgledrejning til standard oval cylinder. 

Låsekasser til indvendige døre

Låsekasser anvendes også til indvendige døre i skoler, kontorer, på fabrikker, i private villaer og lignende boliger. De har falle- og rigellås og vendbar falle. Dorma låsekasser leveres forberedt for omstillernøgle, men de kan laves om til bero-knap eller blindplade (begge dele leveres med) og de er også vendbare.

Assa smalprofil låsekasser er fx enkeltfalle låsekasser til døre med smal aluminium-, plast eller stålramme og hvor der ikke ønskes dørgreb. Fx. til svingdøre eller lignende døre der skal åbnes uden brug af dørgreb. De kommer med rulle- og rigellås og stilbar rulle. Kan anvendes i kombination med el-slutblik. Konstruktionen er fallelås med automatisk afspærring på fallen med hjælpefalle og fallen kan ikke sættes i berostilling. 

Kasselåse og tilbehør

Ruko kasselåse

Ruko kasselås kan anvendes som ekstralås til døre, hvis konstruktionen i dit hjem eller virksomhed ikke tillader montering af en indstukket lås. Kasselåsen kommer komplet med tilbehør og cylinder. Riglen trækkes ind i låsekassen med vrider eller nøgle.

Modullåsekasser

Dorma låsekasse

Dorma modullåsekasse er en falle- og rigle låsekasse til aflåsning af hoveddøre, toiletdøre og lign. Den har en 90° nøgledrejning til standard oval cylinder, og er vendbar.

Assa låsekasse 

Assa låsekasse kan anvendes til yderdøre i butikker, fabrikker, villaer og lign. Det er en falle- og rigellås med tvangsstyret rigel. 

El-slutblik 

Et el-slutblik er et slutblik der består af en bevægelig flap/falle, som er elektrisk styret og giver dig mulighed for at åbne en dør uden, at fallen trækkes ind i låsekassen. Når døren lukkes, er det låsens falle, der viger for el-slutblikket. El-slutblik anvendes meget i opgangsdøre i boligforeninger, men er også særdeles velegnede til dag aflåsning i virksomheder og institutioner. 

Dorcas El-slutblik

DORCAS el-slutblik er et universalt blik udført i kompakt størrelse med en brudstyrke på 330 kg og en indbygningsdybde på kun 25,5 mm. El-slutblik fås i flere forskellige modeller fra 6-24 V i AC og DC, med eller uden tilbagemelding og som retvendt (strømløst låst) og omvendt (strømløst åben). Afprøvet til mere end 400.000 åbninger.

Motorlåse, Smalprofil låse og Magnetlåse

Abloy Smalprofil låsekasse

Abloy Smalprofil låsekasse har fallelås til ud- og indvendige smalprofildøre. Må ikke anvendes i branddør eller døre med listetryk. Det er en elektrisk styret smalprofillås med dobbeltfunktionsfalle, der automatisk forrigler, når døren lukkes i. Forriglingen kan kobles ud elektrisk eller med cylinder/vrider. Forriglingen fjernes, når spændingen er tilkoblet. Fallen viger tilbage, når døren trækkes eller trykkes op. Låsen har ingen dørgrebsfunktion, og låsen kan forsynes med både enkeltcylinder og vrider eller dobbeltcylinder. Smalprofil låsen er velegnet til brug sammen med dørautomatik.

Ruko og Abloy magnetlåse

Magnetlåse anvendes f.eks. til indvendige og udvendige døre i kontorbygninger og virksomheder, samt til udvendige døre i lejligheder og parcelhuse. Magnetlåse er velegnede til nødudgangsdøre, idet det indvendige greb altid aktiverer fallen.

Magnetlåse kan omstilles til enten retvendt eller omvendt funktion. Det udvendige greb er elektronisk kontrolleret. Ved retvendt funktion åbner det udvendige greb, når der er strøm på, og når der er slukket for strømmen, virker den ikke. Ved omvendt funktion åbner det udvendige greb IKKE, når der er strøm på, men når strømmen bliver afbrudt fungerer dørgrebet. Låsen kan altid åbnes med dørgreb fra den indvendige side.

Assa motorlås Connect 810S

Motorlåsen er en falle og hagerigle lås med grebsfunktion til ind- og udvendige døre hvor du ønsker en sikker og avanceret elektrisk aflåsning. Du kan også anvende den til skydedøre. Låsekassen har indbygget magnetkontakt og mulighed for montering af en ekstern magnetkontakt. Hageriglen kan betjenes via nøgle eller vridergreb, også i strømløs tilstand.

Den gamle låsekasse

Gamle låsekasser bliver med tiden slidt og skal skiftes ud med en ny låsekasse. Find den låsekasse du skal bruge og har du brug for vejledning så spørg. Vi er specialister på området og rådgiver gerne.

Tilbehør til låsekasser

Vi forhandler ligeledes rigle, falle, dækskinner og tilholder som tilbehør til låsekasser.