Skip to the content

Salg & leveringsbetingelser

1. Køb hos EXPERTbeslag A/S

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra EXPERTbeslag A/S. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og EXPERTbeslag A/S.

 

2. Priser og betaling

I EXPERTbeslag E-SHOP har du mulighed for at betale med Dankort, MasterCard samt Mobile Pay. Alle priser i EXPERTbeslag E-SHOP på web-adressen www.expertbeslag.dk er ekskl. moms, med mindre andet er angivet, men ekskl. porto/fragt.

Der tages forbehold for: 
• Valutaændringer 
• Force majeure 
• Leveringsssvigt 
• Afgiftsændringer 
• Udsolgte varer og trykfejl

3. Produktansvar

Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af den leverede vare:
a) på fast ejendom eller løsøre, eller for følgerne af sådan en skade, som indtræder, mens varen er i køberens besiddelse.
b) på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår. De nævnte begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

4. Leveringstidspunkt og transport

Levering af varer fra EXPERTbeslag A/S anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes snarest med valgte transportør, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og EXPERTbeslag A/S.
Dette betyder, at varerne sendes snarest efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark vil derfor normalt ske indenfor 3 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. EXPERTbeslag A/S påtager os intet ansvar eller erstatning ved forsinket levering som følge af force majeure, andre uforudsigelige leveringshindringer eller vanskeligheder fra fabrik eller lign.

 

5. Risikoen for varer

Risikoen for varer bestilt i vor E-SHOP overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side. 
Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

 

6. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne fremgår af fakturaens forfaldsdato. Ved for sen betaling påregnes rente og rykkergebyr.
Betaler køber ikke til aftalt tid, har sælger desuden ret til – efter skriftlig meddelelse til køber – at suspendere opfyldelsen af sine kontraktforpligtelser indtil betaling sker.
Såfremt køber ikke efter 3 måneder har betalt det forfaldne beløb, er sælger berettiget til – efter skriftlig meddelelse til køber – at hæve aftalen og foruden rente og rykkergebyr at kræve erstatning af køber for det tab, sælger har lidt.
Erstatningen kan ikke overstige den aftalte købesum.
Medmindre andet er aftalt, skal den aftalte købesum med tillæg af eventuel moms, når arbejdet er afsluttet. Dog forbeholder vi os ret til at fremsende faktura på á conto beløb eller kræve hel eller delvis forudbetaling.

 

7. Fortrydelsesret

EXPERTbeslag A/S yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal EXPERTbeslag A/S underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for den emballage og de infoskilte, der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på den angivne adresse.

 

8. Reklamationer

Eventuelle reklamationer vedrørende mangler ved leverede varer skal ske inden 14 dage fra fakturadato. Ved påviste mangler inden for dette tidsrum foretages – efter vores valg – enten ombytning eller udbedring af den mangelfulde vare uden beregning. Såfremt varen – efter at være taget i brug – viser sig at være mangelfuld på grund af materiale- eller fabrikationsfejl, som det ikke har været muligt at konstatere ved køberens modtagekontrol, påtager vi os ombytning eller udbedring af varen uden beregning.

Dette forudsætter dog, at køber skriftligt har reklameret inden 8 dage regnet fra det tidspunkt, hvor manglen er konstateret, og at varen er returneret til EXPERTbeslag A/S. Dog kan reklamation ikke ske senere end 1 år regnet fra leveringsdatoen. Anvendes varen mere intensivt end aftalt, forkortes denne periode forholdsmæssigt. Sælgers ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne. Sælgers ansvar omfatter ikke skader som følge af ukorrekt anvendelse af varen, ligesom ansvaret ikke omfatter normal slitage og forringelser.

 

9. Returbetingelser

Når der returneres varer til EXPERTbeslag A/S, skal der vedlægges en følgeseddel for forsendelsen sammen med en kopi af den oprindelige faktura fra EXPERTbeslag A/S. 
Porto/fragt i forbindelse med returnering af varer betales af afsender, og varerne skal returneres inden 3 måneder efter fakturadato. 
Returnerede varer krediteres med et fradrag på 10 % (eller minimum 50 kr.) som følge af håndteringsomkostninger. 
Undtaget er fejlleverancer som krediteres 100 %. Når fejlleverancer sendes retur til EXPERTbeslag A/S skal der en årsagsangivelse. 
Denne beskrivelse skal vedlægges varerne sammen med en kopi af den oprindelige faktura.

10. Bestillingsvarer


Bestillingsvarer tages ikke retur. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale, franko afsendt, vedlagt følgeseddel med påført fakturanummer og fakturadato. Til dækning af ekspeditionsomkostninger beregnes 20%. Varer, som er specielfremstillet efter opgave, tages ikke retur.

EXPERTbeslag A/S

Smedeland 1b
2600 Glostrup

Butik / Festool:
Tlf. 92 92 97 51

Projektafdeling:
Tlf. 70 27 09 05

Email. info@expertbeslag.dk

Tilmelding til nyhedsbrev

Få tilsendt tips, nyheder, kampagner og tilbud