Skip to the content

Retur & ombytning

Reklamationer


Eventuelle reklamationer vedrørende mangler ved leverede varer skal ske inden 14 dage fra fakturadato. Ved påviste mangler inden for dette tidsrum foretages – efter vores valg – enten ombytning eller udbedring af den mangelfulde vare uden beregning.

Såfremt varen – efter at være taget i brug – viser sig at være mangelfuld på grund af materiale- eller fabrikationsfejl, som det ikke har været muligt at konstatere ved køberens modtagekontrol, påtager vi os ombytning eller udbedring af varen uden beregning. Dette forudsætter dog, at køber skriftligt har reklameret inden 8 dage regnet fra det tidspunkt, hvor manglen er konstateret, og at varen er returneret til EXPERTbeslag A/S. Dog kan reklamation ikke ske senere end 1 år regnet fra leveringsdatoen. Anvendes varen mere intensivt end aftalt, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

Sælgers ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.

Sælgers ansvar omfatter ikke skader som følge af ukorrekt anvendelse af varen, ligesom ansvaret ikke omfatter normal slitage og forringelser.

 

Returbetingelser


Når der returneres varer til EXPERTbeslag A/S, skal der vedlægges en følgeseddel for forsendelsen sammen med en kopi af den oprindelige faktura fra EXPERTbeslag A/S. 
Porto/fragt i forbindelse med returnering af varer betales af afsender, og varerne skal returneres inden 3 måneder efter fakturadato. 
Returnerede varer krediteres med et fradrag på 10 % (eller minimum 50 kr.) som følge af håndteringsomkostninger. 
Undtaget er fejlleverancer som krediteres 100 %. Når fejlleverancer sendes retur til EXPERTbeslag A/S skal der en årsagsangivelse. 
Denne beskrivelse skal vedlægges varerne sammen med en kopi af den oprindelige faktura.

 

Bestillingsvarer/skaffevarer

Bestillingsvarer (skaffevarer) tages ikke retur.

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale, franko afsendt, vedlagt følgeseddel med påført fakturanummer og fakturadato. Til dækning af ekspeditionsomkostninger beregnes 20%. Varer som er specialfremstillet efter opgave tages ikke retur..

EXPERTbeslag A/S

Smedeland 1b
2600 Glostrup

Butik / Festool:
Tlf. 92 92 97 51

Projektafdeling:
Tlf. 70 27 09 05

Email. info@expertbeslag.dk

Tilmelding til nyhedsbrev

Få tilsendt tips, nyheder, kampagner og tilbud