Skip to the content

Persondatapolitik (GDPR)

ExpertBeslag A/S’ datapolitik

ExpertBeslag A/S (”ExpertBeslag”) er underlagt persondataloven/ databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at ExpertBeslag er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger ExpertBeslag behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

  1. DATAANSVARLIG

 ExpertBeslag A/S, CVR-nr. 32 05 91 39, Smedeland 1b, 2600 Glostrup, telefon 70 27 09 05, e-mail edg@expertbeslag.dk, er dataansvarlig.

  1. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med at du er kunde hos eller har et samarbejde med ExpertBeslag, har ExpertBeslag i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

  • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • CVR.nr. (personlig drevet virksomhed)

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelseslo-ven/persondataloven og persondataforordningen.

ExpertBeslags behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som ExpertBeslag har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne besvare kundehenvendelser, sende produkter samt generel service af kunderne.

Såfremt du indgår i et samarbejde med ExpertBeslag, har ExpertBeslag en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

  1. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles af ExpertBeslag, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang blive videregivet til ExpertBeslags revisor i forbindelse med revision samt til ExpertBeslags databehandlere i forbindelse med hosting af ExpertBeslags mailserver samt i forbindelse med behandling af dine oplysninger i ExpertBeslags It-systemer.

  1. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

 Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer ExpertBeslag har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer ExpertBeslag en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet (i visse tilfælde) eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under vores håndtering af din kundehenvendelse gør indsigelser mod ExpertBeslags behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for vores behandling af din henvendelse, jfr. pkt. 2, vil ExpertBeslag ikke længere kunne behandle henvendelsen og der vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor ExpertBeslag ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos ExpertBeslag, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til edg@expertbeslag.dk eller telefon 70 27 09 05.

  1. DATAPORTABILITET

 Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

  1. VARIGHED AF OPBEVARING

Personoplysningerne i forbindelse med håndtering af din kundehenvendelse vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra håndteringen af henvendelsen er afsluttet. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle tvister.

Personoplysninger om samarbejdspartnere opbevares i 5 år. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle tvister med kunder, hvor samarbejdspartneren har været involveret.

  1. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

EXPERTbeslag A/S

Smedeland 1b
2600 Glostrup

Butik / Festool:
Tlf. 92 92 97 51

Projektafdeling:
Tlf. 70 27 09 05

Email. info@expertbeslag.dk

Tilmelding til nyhedsbrev

Få tilsendt tips, nyheder, kampagner og tilbud